Ouderbetrokkenheid 3.0

Visie op ouderbetrokkenheid

Onze Regenboog is een vrolijke school, waar we recht willen doen aan de verschillen tussen mensen en waar de kinderen leren met plezier. We vinden de samenwerking met de ouders van onze leerlingen belangrijk omdat onze school een nog gezelligere en veiligere plek wordt als we elkaar goed kennen. Daarnaast weten we dat de kinderen meer leren als de ouders positief betrokken zijn bij dat leren en bij de school. En soms hebben we de ouders nodig om bijzondere dingen op of rondom school te organiseren voor de kinderen.

Wij hebben in samenwerking met ouders en onder leiding van het CPS een kort en bondig document opgesteld aan de hand van 10 criteria voor ouderbetrokkenheid. Deze kunt u hier downloaden.