Documenten

Hier kunt u diverse documenten downloaden en lezen.

10 juli 2019
Bijlage schoolgids 2019-2020
In deze bijlage leest u algemene informatie over de VCO MIdden-en Oost Groningen
15 januari 2018
Brochure verlof/verzuim
In deze brochure leest u alles over extra verlof en verzuim.
15 januari 2018
Formulier aanvraag verlof
Met dit formulier kunt u extra verlof aanvragen. Lees ook de bijbehorende br ...
27 november 2017
Kanjerpestprotocol
19 augustus 2020
Schoolgids 2020 - 2021
Hier kunt u onze schoolgids vinden. Hier leest u hoe wij ons onderwijs inric ...
20 september 2019
Schoolplan 2019-2023
In ons schoolplan leest u onze plannen voor de komende jaren.
25 augustus 2020
Sop
Schoolondersteuningsprofiel
25 augustus 2020
Veiligheidsbeleidsplan
Veiligheidsbeleidsplan De Regenboog