Documenten

Hier kunt u diverse documenten downloaden en lezen.

10 juli 2019
Bijlage schoolgids 2019-2020
In deze bijlage leest u algemene informatie over de VCO MIdden-en Oost Groningen
15 januari 2018
Brochure verlof/verzuim
In deze brochure leest u alles over extra verlof en verzuim.
15 januari 2018
Formulier aanvraag verlof
Met dit formulier kunt u extra verlof aanvragen. Lees ook de bijbehorende br ...
27 november 2017
Kanjerpestprotocol
10 juli 2019
Schoolgids 2019-2020
Hier kunt u onze schoolgids vinden. Hier leest u hoe wij ons onderwijs inric ...
07 september 2017
Schoolondersteuningsplan
Schoolondersteuningsplan