Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school heeft in het kader van passend onderwijs een zogenaamd onderwijsondersteuningsprofiel. Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dat willen we organiseren in de klas door de instructiebehoefte van ieder kind goed te monitoren. Soms is er extra ondersteuning nodig. Binnen onze vereniging maken we dan gebruik van VESTE
Soms zijn er grenzen aan onze zorg. Ook dat hebben we omschreven in ons SOP de Regenboog 2023-2024.pdf