Een basisschool zoeken

U wilt voor uw kind(eren) goed basisonderwijs, waar kwaliteit van onderwijs, maar ook kwaliteit in mens-zijn belangrijk is. De keuze voor een school is een belangrijke keuze, want een kind brengt er een groot deel van zijn/haar jeugd door! Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, nodigen wij u van harte uit voor een kennismaking. U kunt hiervoor contact opnemen met onze directie.
Graag laten we u zien en ervaren hoe wij op school werken. U mag de sfeer proeven van de school en de klassen. We vinden het belangrijk dat een school goed voelt voor u als ouders. Na het kennismakingsgesprek met de directeur krijgt u een informatiepakketje met daarin een aanmeldformulier mee. Als u uw keuze heeft gemaakt ontvangen we dat formulier graag terug op school. Vervolgens neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op voor een intakegesprek, waarbij we uw kind al voordat het naar school gaat in beeld willen krijgen, zodat hij/zij een goede start kan maken bij ons op school.


Voor het eerst naar school?

In Nederland gaan de meeste kinderen meteen na hun 4e verjaardag naar de basisschool. Om de kinderen te laten wennen aan de nieuwe school en de nieuwe groep mogen de kinderen al voor hun 4e verjaardag komen kennismaken op de wenochtend. Na het intakegesprek neemt de leerkracht bij wie het kind in de groep komt ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag contact met u op. Zij zal met u een datum afspreken voor de wenochtend.