Visie op onderwijs

Identiteit

De Regenboog is een open christelijke basisschool. 


Wij vertrekken vanuit de christelijke waarden die staan voor dienstbaarheid, liefde, rechtvaardigheid en vertrouwen. Wij vertellen onze leerlingen inspirerende verhalen uit de Bijbel en laten ons daarnaast inspireren door verhalen van mensen die een voorbeeld zijn in vertrouwen en respect. Op onze school werken we actief aan zingeving: we willen onderwerpen betekenis geven voor kinderen. 

Missie

 Veelkleurig samen (op)groeien!

Onze missie vormt het fundament onder het werk op De Regenboog.

Iedereen is welkom op onze school.

Wij staan voor een veilige school waar de begrippen hoop, vertrouwen, veiligheid en respect handen en voeten krijgen. Kinderen mogen opgroeien en zich ontwikkelen als waardevol mens in de wereld. De regenboog bestaat uit meerdere kleuren en is toch één geheel. Wij willen kinderen leren dat ze ieder uniek zijn, maar dat we toch samen (op)groeien. 

Visie

Op De Regenboog willen we een goed evenwicht creëren in het aanleren van een stevige kennisbasis, het stimuleren van de ontwikkeling van de persoonsvorming en het aanleren van praktische vaardigheden.

Daarbij willen we uitstralen dat leren leuk is en dat fouten maken daarbij hoort. Want daar leer je van. 

Op onze school werken vriendelijke en toegankelijke leerkrachten. Ze zijn gericht op goed onderwijs en helpen elke leerling zich verder te ontwikkelen.

De leerkracht maakt daarbij gebruik van een onderwijsprogramma dat veel ruimte biedt voor het automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) en de ontwikkeling van algemene kennis. Met een passie die echt inspireert!

Leerlingen ervaren dat rust, veiligheid en respect, belangrijke waarden zijn op De Regenboog. Wij willen dat kinderen de kennis over de wereld om hen heen vergroten. Op onze school gaan kinderen met plezier naar school en maken wij ons hard voor een veilig schoolklimaat. Wij doen dat met behulp van de kanjertraining.

KleutergroepenIn groep 1 en 2 willen we de kinderen in een veilige, gezellige sfeer ontvangen. We creëren een omgeving die uitnodigt tot het op een speelse manier ontwikkelen van de vaardigheden die een basis vormen voor hun verdere schoolloopbaan. Ook bieden we onze kleuters veel structuur en proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden.

Groep 3 t/m 8Alle kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen hierin aandacht en zorg. Wie moeite heeft met leren krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren wordt uitgedaagd met extra uitdagende opdrachten. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij de leerlijn Levelwerk.

Benieuwd naar onze visie op Ouders en Onderwijs? Wij hebben in samenwerking met ouders een visie opgesteld. Kijk op onze pagina Voor Ouders.

VCO

CBS De Regenboog is onderdeel van VCO. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld!