Visie op onderwijs


De Regenboog is een open christelijke basisschool.
Wij vertrekken vanuit de Christelijke waarden die staan voor dienstbaarheid, liefde, rechtvaardigheid en vertrouwen. Wij vertellen onze leerlingen inspirerende verhalen uit de Bijbel en laten ons daarnaast inspireren door verhalen van mensen die een voorbeeld zijn in vertrouwen en respect. Op onze school werken we actief aan zingeving: we willen onderwerpen betekenis geven voor kinderen. Daarnaast willen wij maatschappelijk betrokken zijn in de directe wereld om ons heen.
Op De Regenboog proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Daarbij willen we uitstralen dat leren leuk is en dat fouten maken daarbij hoort. Want daar leer je van.
Op onze school werken vriendelijke en toegankelijke leerkrachten. Ze zijn gericht op goed onderwijs en helpen elke leerling zich verder te ontwikkelen. Door gebruik van effectieve en actuele onderwijsmethoden dagen ze elk kind uit. Met een passie die echt inspireert!

Samen leren


We werken volgens de principes van directe instructie: de leerkrachten leggen de lesstof uit en zorgen ervoor dat alle kinderen betrokken zijn bij het onderwerp. Ze controleren ook of alle kinderen de uitleg hebben begrepen d.m.v. de zogenaamde wisbordjes. Vervolgens wordt er aan de kinderen die dat nodig hebben verlengde instructie gegeven aan de instructietafel. De overige kinderen kunnen zelfstandig de lesstof verder inoefenen. In alle klassen hangt een ‘maatjesbord’. De kinderen zijn voor bepaalde tijd aan elkaar gekoppeld als ‘maatje’ om zo te leren samenwerken.

Kleutergroepen


In groep 1 en 2 willen we de kinderen in een veilige, gezellige sfeer ontvangen. We creëren een omgeving die uitnodigt tot het op een speelse manier ontwikkelen van de vaardigheden die een basis vormen voor hun verdere schoolloopbaan. Ook bieden we onze kleuters veel structuur en proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden.

Groep 3 t/m 8

 


Alle kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen hierin aandacht en zorg. Wie moeite heeft met leren krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren wordt uitgedaagd met extra uitdagende opdrachten. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij de leerlijn Levelwerk.

Benieuwd naar onze visie op Ouders en Onderwijs? Wij hebben in samenwerking met ouders een visie opgesteld. Kijk op onze pagina Voor Ouders.

VCO

CBS De Regenboog is onderdeel van VCO. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld!