Schoolregels 

Wij hebben onze schoolregels geformuleerd op basis van de 5 uitgangspunten van de Kanjertraining:

 
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand doet zielig


Deze afspraken hangen op zichtbare plekken in de school.

Respect


1. ik accepteer de mensen om mij heen zoals ze zijn
2. ik luister en laat anderen uitpraten
3. ik houd rekening met anderen
4. ik praat op een normale, positieve manier met en over anderen

Veiligheid


1. ik ga goed om met spullen van mezelf, van anderen en van school
2. ik gedraag me rustig in de school
3. ik blijf van andere mensen af
4. als iemand zegt: Hou op, dan stop ik.

Verantwoordelijkheid


1. ik ben eerlijk
2. als er problemen komen, probeer ik die pratend op te lossen
3. als het nodig is, vraag ik een volwassene om hulp
4. ik spreek anderen aan als ze over mijn grens gaan
5. ik houd de school en de omgeving netjes
6. ik help anderen om zich ook aan deze regels te houden


Deze regels geven aan wat wij gewenst gedrag vinden.
Aan het begin van elk schooljaar worden in alle klassen groepsregels afgesproken en vastgesteld op basis van deze algemene schoolregels. Deze groepsregels worden zichtbaar opgehangen in elke klas en door de kinderen ondertekend (vanaf groep 4).