Overblijven op de Tussenschoolse Opvang (TSO)

Als uw kind moet overblijven, kunt u uw kind(eren) digitaal aanmelden voor de Tussenschoolse opvang (TSO) via: www.overblijvenmetedith.nl
Klik op 'Log in', en kies dan 'login en wachtwoord aanvragen'. U selecteert dan onze school en vul de gegevens in.

Het is belangrijk dat u zich inschrijft in het systeem, ook als u uw kind slechts incidenteel gebruik laat maken van de overblijf.